Leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden zijn de wederzijdse rechten en plichten duidelijk vastgesteld.

De Groot Logistiek werkt samen met Stichting Vervoersadres en volledig conform haar richtlijnen. Download hier de Algemene Voorwaarden Transport AVC, en het CMR verdrag en Veemcondities Amsterdam-Rotterdam

De Groot Hijstechniek is lid van de Koninklijke Metaalunie en hanteert de laatst geldende Metaalunie voorwaarden

Voor onze dienst verhuur zijn de Branche leveringsvoorwaarden verhuur van toepassing.